FÄRG INKLUSIVE KLIPPNING

2 timmar

2,5 timmar

3 timmar

från 1400 kr*

från 1750 kr*

från 2100 kr*

*Tillägg för extra färg tillkommer