FÄRG INKLUSIVE KLIPPNING

Kort         1100 - 1300 kr

Mellan    1200 - 2000 kr

Långt      1250 - 2500 kr